Onze Team

Ervaren team

Conquist is een onafhankelijk bureau met een overzichtelijk team van ervaren mobiliteitsprofessionals. Sinds 2006 ondersteunen wij overheden en andere organisaties bij hun (complexe) vraagstukken die gaan over mobiliteit in brede zin. Onze werkwijze is persoonlijk en resultaatgericht. We gaan voor maatschappelijke impact en concrete resultaten.

Afhankelijk van de opdrachtgever en de opgave kiezen we samen één van onze mobiliteitsprofessionals als vast aanspreekpunt. Maak kennis met ze:

p1

Dave Hendriks

Lerum Ipsum

E: dave.hendriks@conquist.nl
M: 06 51 704 411

Dave Hendriks

Dave Hendriks (1976) is analytisch sterk en heeft een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Hij voelt zich thuis bij de rijksoverheid en regionale overheden en schakelt met gemak van inhoud naar bestuur, organisatie en management. Van processen weet hij alles, dus kun je ervan op aan dat hij altijd toeziet op een goede borging in de organisatie.

Hij studeerde Technische Bestuurskunde aan de TU Delft, werkte als senior consultant bij Berenschot en bij XTNT en deed talloze beleids- en evaluatieonderzoeken naar (collectief) personen- als goederenvervoer voor diverse (decentrale) overheidsorganisaties en marktpartijen.

p2

Paul Verheijdt

Lerum Ipsum

E: paul.verheijdt@conquist.nl
M: 06 24 655 832

Paul Verheijdt

Paul Verheijdt (1971) is pragmatisch en levert altijd creatieve inbreng in projectteams. Als doener voelt hij zich als een vis in het water bij gemeenten en provincies, waar hij vanuit detachering alles van A tot Z regelt: van het schrijven van visies en beleidsdocumenten via de beleidscyclus tot en met de praktische uitvoering. Hij maakt elke strategie praktisch uitvoerbaar.

Paul is expert mobiliteitsbeleid en beïnvloeding van mobilistengedrag. Hij heeft verstand van marketing en belevingskwaliteit en zorgt ervoor dat beleid ook werkt. Als verkeersplanoloog studeerde Paul af op integrale kwaliteitszorg in het personenvervoer. Hij was partner bij Inno-V adviseurs en had zijn eigen bureau MoveVisie. In dienst van de gemeente Apeldoorn zette hij het verkeersbeleid en stadsbusnet (dat de Reizigersprijs van reizigersvereniging Rover in de wacht sleepte) op.

p3

Frank Appelman

Lorem Ipsum

E: frank.appelman@conquist.nl
M: 06 21 108 752

Frank Appelman

Frank Appelman (1966) heeft veel inhoudelijke kennis van verschillende mobiliteitsvraagstukken en weet hoe de hazen lopen in dit werkveld. Hij kent de bij het mobiliteitsbeleid betrokken organisaties en het krachtenveld van de politiek en belangenorganisaties. Hij leidde in zijn loopbaan diverse grote mobiliteitsprojecten en voerde talloze adviesopdrachten uit. Frank is sterk in bestuurlijke, juridische en financiële vraagstukken die samenhangen met de voorbereiding op en de implementatie van decentraal mobiliteitsbeleid, onderzoek en evaluaties.

Frank studeerde af als algemeen econoom aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij heeft brede ervaring als projectleider op het gebied van mobiliteitsbeleid en (evaluatie)onderzoek bij decentrale overheden, de rijksoverheid en organisaties. Hij werkte voor de provincie Utrecht, de VNG (onder meer voor de beleidssecretariaten van BOV, SKVV en VOC) en voor Berenschot.